Agremon blog / the galician Pitas page

Pensamentos dixitais / Digital thinking

Dende / From Ribadeo, Galicia, 43º30'N, 7º05'W

Recuncho da lectura / Galician reading coin
Pensamentos / thinkings
A páxina adicada a Hernán / Hernan's page
Weblog de Mariano / Mariano's weblog
Weblog de Santi / Santi's weblog
Weblog do proxecto europeo Uniting in knowledge, United in Europe (só en inglés)/ Weblog of European Project Uniting in knowledge, united in Europe
Blog do Depto. de Física e química do IES Porta da Auga de Ribadeo / Blog of Dept. of Physics and Chemistry of the IES Porta da Auga (Ribadeo), only in Galician Language

Vieiros - buscador galego

pitas
hotbot
yahoo

Bivir, Biblioteca virtual en galego
Edugaliza, materiais educativos en galego

Dereito de copia libre, citando a orixe, e de modificación seguindo a licencia copyleft (ver a galipedia, con enlace nesta páxina).Free copyright, with orige quotation, with copyleft license (see the galipedia, wit link in this page).


Unha nota máis: Os arquivos van sendo numerosos, os pasados poden visitarse coa ligazón la beira dereita
A note: Number of archives is crescent; because of that, past articles can be read clicking the link in right up side. ----

ata 13_06_2005

-------

anteriores a 06_01_2005

-------

dende 18_08_2004

-------

entradas ata 24_06_2004

-------

09_06_2004

-------

anters do 28_05_2004

-------

entries from 21_05_2004

-------

entries from 17_04_2004

-------

entries from 07_03_2004

-------
----

Dereito de copia libre, citando a orixe, e de modificación seguindo a licencia copyleft (ver a galipedia, con enlace nesta páxina).

Arquivos vellos deste blog /Old archives
Páxina principal (arquivos máis novos)

Para e-correo / e-mail: agremon2001 + @ + yahoo + . + es


Recuncho da lectura

Pensamentos

A galipedia, enciclopedia en galego libre

vieiros
open directory
altavista
google